Klasična konizacija

Konizacija grlića materice  nožem, sa kiretažom cervikalnog kanala je hirurški  zahvat kojim se nožem odstranjuje promijenjeni dio vrata materice.u obliku konusa kod premalignih i carcinoma in situ epitela grlića materice. Nakon odstranjenja konusa obično se izvede tzv. plastika cerviksa, kojom se modelira preostali dio grlića materice i smanjuje mogućnost postoperativnog krvarenja.

Konizacija se u pravilu izvodi u opštoj anesteziji. Konizacija nožem primarno je dijagnostička, a najčešće i terapijska hirurška metoda. Konačnu dijagnozu postavlja patolog, serijskim mikroskopskim pregledom odstranjenog preparata.Iako po svom opsegu konizacija nije veliki hirurški zahvat, stopa komplikacija relativno je visoka. Najčešća rana komplikacija zahvata je krvarenje (6-7 %). Oko 4% pacijentica može kasnije imati problema sa začećem trudnoće,spontanim pobačajem ili prijevremenim porodom.

Keep in touch with us

Možemo Vam pomoći. Nazovite nas i zakažite pregled + 38733973441

Ukoliko imate pitanja biće nam drago da Vam odgovorimo na sva!