Perinatalna zaštita


Perinatalna zaštita

Konsultacija, pregled i pripremne mjere prije planirane trudnoće.

Ako trudnoću planirate, dobro je da se javite na pregled prije nego što ostanete trudni. Idealno je da žena u trudnoću uđe zdrava, jer se neke bolesti prvi put tad manifestuju, a s druge strane njihovo liječenje je znatno teže jer se veliki broj lijekova ne smije koristiti u trudnoći. Takodje, svaka spolno aktivna žena starosne dobi iznad 18 godina treba najmanje jednom godišnje da se javi na ginekološki pregled prilikom kojeg bi trebalo da se uradi PA-PA test, a eventualno i ultrazvučni pregled.

Kontrole u trudnoći su važne jer se na taj način na vrijeme mogu otkriti i liječiti mnogi poremećaji koji se javljaju tokom trudnoće

  • Dijagnoza trudnoće ultrazvukom
  • 3D/4D ultrazvuk + color doppler u praćenju trudnoće sa najsavremenijim ultrazvučnim aparatima
  • Redovni kontrolni pregledi
  • Pravilna ishrana u trudnoći
  • Procjena stepena rizika
  • Rana dijagnostika fetalnih anomalija i hromozomskih aberacija
  • Psiho-fizička priprema za porođaj
  • Priprema trudnica za dojenje, promocija dojenja
  • Pregled puerpere
  • Dijagnostika i liječenje bolesti dojke u vrijeme dojenja

Antenatalna zaštita u redovnoj kontroli trudnica
Antenatalna zaštita se sastoji od brige za majku i dijete u trudnoći i porođaju.

-Anamneza

Pri prvom kontaktu trudnice s ginekologom uzimaju se podaci o bolestima u porodici, djetinjstvu i kasnijoj životnoj dobi trudnice.
Porodična anamneza je važna zbog oboljelih od dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, debljine ili rađanja djece s urođenim anomalijama.

Lična anamneza informiše o preboljelim ili sadašnjim bolestima koje mogu nepovoljno uticati na tok trudnoće. Preboljele dječije bolesti kao napr rubeola, ospice i varičele isključuju mogućnost ponovne svježe infekcije u trudnoći i transplacentarnu infekciju ploda. Bolesti metabolizma, krvožilnog sustava i bubrežne bolesti su često podloga za poremećene i ugrožene trudnoće.

Osim preboljelih bolesti važno je evidentirati prijašnje upale ili operacije na genitalima. Preboljele genitalne infekcije, često povezane i s neplodnošću, u pravilu su uzrokovane Klamidijskom infekcijom vrata maternice, koja nepovoljno utiče na trudnoću. Prethodne operacije na reprodukcijskim organima kao što su konizacija vrata maternice, carski rez, operacije mioma ili anomalija maternice dovode trudnice u kategoriju rizičnih trudnoća.

Reprodukcijska anamneza govori o ishodu prošlih trudnoća, mogućim perinatalnim gubicima, ranim ili kasnim spontanim pobačajima, prijevremenim porođajima, rađanju djeteta s izrazito niskom( 1000-1499 g) porođajnom težinom,perinatalnoj smrti djeteta, rađanju djece s kongenitalnim anomalijama i bolestima u prijašnjoj trudnoći ( dijabetes, Rh imunizacija, hipertenzija).

OPSTI PREGLED: zapocinje nakon brižno uzete anamneze. Treba izmjeriti visinu i težinu trudnice, izmjeriti krvni tlak i analizirati bjelančevine u mokraći.
Preporučuju se laboratorijske pretrage kao Krvna grupa i Rh faktor, serologija na lues,hepatitis B i C markeri, HIV, kompletna krvna slika, potpuni pregled mokraće, šećer u krvi, željezo .Bakteriološki pregled mokrače, test opterećenja glukozom i genetsko savjetovanje obavlja se prema potrebi u trudnica u kojih postoji indikacija.

GINEKOLOSKI PREGLED:  započinje inspekcijom vanjskog spolovila a nastavlja se pregledom u spekulima. Spekulum je metalni instrument izgleda pačjeg kljuna( Cusco tip) koji omogućuje detaljan pregled svih dijelova rodnice i vaginalni dio vrata maternice. Uzimanje briseva vagine neobično je važno u sprečavanju ascendentne(uzlazne) infekcije i posljedičnog korioamnionitisa koji je najčešći uzrok prijevremenog porođaja i kasnog spontanog pobačaja.
U rizičnih trudnica s nepovoljnom reprodukcijskom anamnezom uzimaju se brisevi cerviksa na klamidiju, mikoplazme, aerobne i anaerobne bakterije.

Prilikom prvog pregleda uzima se Papa test, ako unatrag godinu dana nije uzet, otkrivamo preinvazivne lezije vrata maternice iz kojih jednog dana može nastati invazivni karcinom
Napokon bimanualnim palpatornim pregledom uz pomoć dvije ruke određujemo veličinu, konzistenciju i položaj materice.
Veličina i oblik materice ovise o trajanju trudnoće. Trudnoća se računa od prvog dana
posljednje manstruacije i traje 280 dana, 40 sedmica ili 10 lunarnih mjeseci.Nakon izostanka menstruacije s 5-6 sedmica, materica je jedva uvećana. S osam sedmica veličine ženske šake, s 12 sedmica veličine muške šake, a sa 16 sedmica veličine glavice djeteta. Kasniji rast materice prati se mjerenjem udaljenosti F-S/ vrha materice- fundus do simfize/., izražava se u centimetrima pa nakon 20. sedmice uglavnom ta udaljenost odgovara broju navršenih sedmica trudnoća.

Zato je pregled trudnice u uznapredovanoj trudnoći ponešto modificiran.
Prilikom svakog pregleda mjeri se krvni pritisak, težina trudnice, registruje se prirast tjelesne težine i mjere se proteini u mokraći.                                                                       

Ultrazvucnim pregledom- cervikometrija, otkrivamo skraćenje ili početak prohodnosti što upućuje na patološki nalaz i pojačan oprez.
Izvana se pipa materica, određuje njen tonus i eventualna kontraktilnost.                                    

Metode nadzora kasne trudnoće su amnioskopija i kardiotokografija kojima optički promatramo plodovu vodu i bilježimo zapis otkucaja fetalnog srca u relaciji sa kontrakcijama maternice. Trudnice s faktorima ugroženosti ( dijabetes, Rh imunizacija, teža hipertenzija i teže bubrežne bolesti) zahtijevaju pojačanu antenatalnu zaštitu u regionalnim centrima za patologiju trudnoće.
Mirovanje je terapijska mjera u velikog broja trudnica s poremećenim opstetričkim nalazom, a ponekad je važnija od medikamentozne terapije posebno u terapiji prijetećih pobačaja i prijetećih prijevremenih porođaja.

Na ovom mjestu istaknut ću važnost redovnih ULTRAZVUCNIH pregleda određenom dinamikom i kod najzdravijih trudnica. Prvi pregled treba obaviti odmah nakon izostanka menstruacije i sumnje na trudnoću, a najkasnije sa 8-12 tjedana. Slijedeći pregledi slijede u intervalima od 4 sedmice do 32. sedmice trudnoće, a zatim svake 3 sedmice do 38.sedmica, pa potom jednom sedmicno do porođaja. Smatra se da niski perinatalni mortalitet korelira s devet i više pregleda tokom trudnoće.

Planiranje prehrane kao i upute o higijenskim mjerama i aktivnostima također su dio antenatalne zaštite.Prehrana je važna s kvalitativnog i kvantitativnog aspekta. Rast i razvoj ploda u materici zahtijeva i određenu količinu hranjivih tvari potrebnih za metabolizam. Svaki višak ili manjak prehrane, može nepovoljno utjecati na tok i ishod trudnoće. Optimalni prirast u težini trudnice od 12,5 kg nastaje zbog nakupljanja bjelančevina,masti i vode u genitalnim i ekstragenitalnim organima. U posljednjim sedmicama trudnoće kada je retencija tekućine i soli do određene mjere fiziološka pojava, trudnici se ne preporučuje dobitak u težini veći od pola kg sedmično.

Raspodjela hranjivih tvari posebno je važna u pogledu bjelančevina jer plod za svoj rast i razvoj treba aminokiseline, od kojih su neke esencijalne pa se ne mogu metabolizmom sintetizirati. Zato trudnica treba dnevno 1 g bjelančevina na kg tjelesne težćine. Optimalna je kalorijska vrijednost po danu 2000-2200 cal.


U svakodnevnoj mješovitoj prehrani trebaju biti zastupljeni svi vitamini i minerali, oligoelementi, a posebice željezo, 30-60 mg dnevno. Makar u trudnoći postoji pojačana glad, što je posljedica dijabetogenog djelovanja svake trudnoće, trudnica ne treba jesti za dvoje.Time se prevenira pretilost do koje bi inače došlo nakon nekoliko sukcesivnih trudnoća, a također i poremećaj tolerancije glukoze koji je nepovoljan faktor. Gotovo svakoj trudnici u perinatalnom razdoblju liječnik preporučuje dnevni multivitaminsko-mineralni suplement.

Opste higijenske mjere u trudnoći.

Vježbanje

Općenito nije potrebno limitirati vježbanje i tjelesnu aktivnost u urednoj trudnoći. Entuzijazam za joging je privlačan velikom broju trudnih žena. Neka ispitivanja su ustanovila da intenzivno vježbanje, sa srčanim otkucajima majke 148/min ili manje, nije dovelo do usporenja otkucaja fetusa. Naprotiv, žene koje regularno vježbaju imaju značajno veći krvni volumen. Također su istraživani efekti vježbanja na ishod trudnoće, uključujući spontani abortus, tok porođaja i porodnu težinu djeteta. U trudnica s dobrom tjelesnom kondicijom koje upražnjavaju aerobik ili trčanje redovno se javlja kraći porođaj i manja zastupljenost carskih rezova, manje mekonijski obojene plodove vode i manje fetalnog distresa u porođaju. Međutim,za oko 310 g reducirana je porodna težina, na račun redukcije masnog tkiva novorođenog djeteta.
Oko 30% trudnica imaju poneki rizični faktor ili poremećenu trudnoću, zbog čega je potrebno među ostalim i mirovanje.

Zaposljenje                                                                                     

Istraženo je da je blizu polovina žena u reprodukcijskoj dobi forsirano zaposlena.Takva činjenica može utjecati na loš ishod trudnoće.Težina novorođene djece čije su majke aktivno i forsirano radile u III tromjesečju je 150-400 g manja od one kod nezaposlenih majki. Obavljanje posla pretežno stojeći zahtijeva da se ne radi više od 3 sata dnevno, zbog povećanog rizika od prijevremenog porođaja.
Putovanje
Dugačka putovanja treba izbjegavati, uz preporuku da se na putovanjima barem svaka dva sata prošeta i odmori. Avionska putovanja imaju prednost pred automobilskim, no mnoge avionske kompanije limitiraju ulazak trudnice u avion određenom gestacijskom dobi.

Kupanje i suncanje                                                                            

Mnoge trudnice pitaju što je sa kupanjem i sunčanjem. Sunčanje apsoluto treba izbjegavati,a kupanje može ranije ujutro ili kasnije poslijepodne ukoliko nema rizičnih faktora za genitalnu infekciju, uz , naravno, uredan opstetrički nalaz.

Odjeća

Treba biti praktična, oslobođena od stezanja, da omogućuje urednu perifernu cirkulaciju i disanje kože.Obuća ne bi trebala biti s visokom potpeticom jer izaziva leđnu kostobolju zbog pojačane lordoze, a također nije preporučljiva niti potpuno niska peta.

Peristaltika crijeva

Za vrijeme trudnoće konstipacija-otežano pražnjenje crijeva je uobičajena zbog hormonske relaksacije muskulature crijeva i pritiska gravidne maternice. Česti su prolapsi hemoroidalnih nodula.Preporuka je uzimanje dovoljno tekućih sadržaja, umjerena tjelovježba, sok od šljive,mlijeko sa magnezijem,ponekad blagi laksativ.

Koitus

U prijetećih abortusa i prijetećih prijevremenih porođaja treba ga izbjegavati.
Navodi se opasnost od ascendentnih infekcija i prijevremenih kontrakcija maternice.

Pušenje

Otprilike 25% žena reprodukcijske dobi puši.To ima negativan utjecaj na fetus smanjujući mu težini za oko 200 g, uzrokujući prijevremeni porođaj i rađanje djece niske porodne težine,spontane pobačaje i teškoće kasnijeg razvoja..

Alkohol

Nikako se ne preporučuje konzumiranje alkohola u trudnoći jer je izuzetna opasnost za fetus(mikrocefalija, mentalna retardacija, zastoj u rastu i srčane greške).

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak
09:00-19:00
Subota
09:00-17:00
Pauza
13:00-15:00

Zakažite pregled