Planiranje porodice


Planiranje porodice

Osnovni koncept savremene medicine  započinje sa planiranjem porodice.

Osnovni koncept savremene medicine i perinatologije je pravo svakog deteta da se rodi tjelesno, duševno i emocionalno zdravo. Započinje se sa planiranjem porodice.

Planiranje porodice je odlučivanje o rađanju, broju djece, vremenu kada će žena ostati trudna i ritmu planiranih porođaja., Porodica je najvažniji stub društva, izvor sigurnosti i zadovoljstva čovjeka. Sretna porodica je osnova za očuvanje našeg psihičkog i fizičkog zdravlja.                     

U tom smislu,  da se ne bismo našli u situaciji da nam se desila trudnoća koju nismo planirali i koju ne želimo,  imamo dvije mogućnosti:

-da na vrijeme spriječimo začeće- Kontracepcija

-da prekinemo neželjenu trudnoću.– Abortus

Abortus, tj. namjerni prekid neželjene trudnoće je više decenija bio uobičajeni metod planiranja porodice. S obzirom da smo u 21. vijeku, vrijeme je da taj metod u potpunosti zamijenimo modernim, efikasnim i bezbjednijim metodama – kontracepcijom, koje se svuda u svijetu danas u tu svrhu koriste

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak
09:00-19:00
Subota
09:00-17:00
Pauza
13:00-15:00

Zakažite pregled