Samopregled dojki


Samopregled dojki

Svaka žena je bar jednom u životu imala nekakvu promjenu u svojim dojkama, fiziološku ili patološku. Dojke se kao dio reproduktivnih organa mijenjaju u zavisnosti od menstrualnog ciklusa, tako da nije svaka otkrivena promjena obavezno zloćudna. Ipak, karcinom dojke je jedan od vodećih uzroka smrtnosti kod žena i stoga je važno edukovati se o načinima otkrivanja i liječenja.

Prvi korak je svakako pregled koji žena sama može da obavi kod svoje kuće, bez obavezne posjete ljekaru, za nekih 10-15 minuta.

Zašto izvršiti samopregled dojki
 1.       Zašto je važan samopregled?
  – Zato što na taj žena može opipati strukturu mjlečne žlezde i prepoznati eventualne promjene u njoj.
  – Svaka nepravilnost budi sumnju, pa se žene ranije javljaju ljekaru radi utvrđivanja tačne dijagnoze.
  – Redovna briga i kontrola podiže svijest o samoj bolesti i doprinosi ranom otkrivanju karcinoma dojke, dok je izlječiv u potpunosti.
 2.       Kada obaviti samopregled?                                                                                                   – Dojke mjenjaju svoju strukturu tokom menstrualnog ciklusa, pa zato treba da se pregledaju približno istog dana ciklusa. Najbolje vrijeme za samopregled je između 5. i 10. dana menstrualnog ciklusa tj. oko nedjelju dana poslije završetka menstrualnog krvarenja, jer tada grudi imaju najmanji broj grudvica. U menopauzi žena sama treba da odredi dan u mjesecu za pregled svojih dojki i da ga redovno sprovodi.

Samopregled dojki obuhvata posmatranje izgleda dojki u ogledalu i opipavanjstrukture mlječne žljezde, kao i okolnih limfnih žljezda.

 1.  Pregled započeti posmatranjem dojki (inspekcija)
  a. Stanite ispred ogledala, ruke slobodno spustite pored tijela i posmatrajte svoje grudi. Obratite pažnju na simetriju i veličinu. Potražiti promene na koži (crvenilo, otok, perutanje…). Zatim posmatrati bradavice (veličinu, izgled, boju, promjene na njoj, posebno da li su uvučene).
  b.Podignite ruke iznad glave i ponovo pažljivo posmatrajte, tražeći nepravilnosti u izgledu dojki.
  c. Zatim stavite ruke na kukove i ponovite isto, kao sa spuštenim odnosno podignutim rukama.
  d. Na kraju se okrenite bočno i pogledajte iz profila.
 2. Palpacija dojki (opipavanje) – palpacija podrazumjeva pregled dojke uz pomoć sopstvenih prstiju.
  a. Podignite ruku iznad glave, dok drugom rukom vršite pregled.
  b. Isto ponovite sa drugom dojkom.
  c. Spustite ruku pored tijela, a drugom rukom obaviti samopregled. Zatim isto ponoviti sa druge strane.
  d. Lezite i stavite jastuk ispod lijevog ramena, a lijvu ruku zabacite iza glave. Ispruženim prstima desne ruke opipavajte lijevu dojku na isti način kao u stojećem položaju. e. Na kraju treba nježno pritisniti bradavice između palca i kažiprsta. Provjeriti da li postoji neki iscedak iz bradavice.
  Pregled može da se vrši u stojećem stavu, sa spuštenim i podignutim rukama ili ležeći. Zapravo, treba pregledati tkivo u sva tri položaja. Može se obaviti i pod tušem, sa nasapunjanom kožom, jer će tako lakše prsti kliziti. Palpiranje dojki se vrši vrhovima ispruženih prstiju. Jagodica prsta je vrlo osetljiva, pa će otkriti i manje opipljive promjene. Treba pritisnuti dosta jako, da bi se osjetile strukture ispod kože. Pazite da ne napravite modrice.
2.Tehnika pregleda

o Prstima se palpira cijela dojka na jedan od 3 načina – duž vertikalne osovine, od spolja ka bradavici ili kružnim pokretima, u smjeru kazaljke na satu. Poželjno je koristiti istu tehniku pri svakom narednom pregledu.

o Vertikalni pregled: početi pregled pomjerajući prste od gore prema dolje, počev od pazuha, pa do spoja sa drugom dojkom.

Krenuti od spoljašnje ivice prema bradavici, a onda lagano pomjerajući udesno ili ulijevo ponoviti isto. Zamisliti sat sa 12 podeoka i krenuti pregled od svakog broja prema centru tj. bradavici. Paziti da se ne propusti ni jedan djelić tkiva pri pregledu.

o Ako se odlučite za kružne pokrete, koji su i najjednostavniji, treba krenuti po najvećem obimu (po ivicama dojke) u istom smjeru dok ne napravite pun krug. Tada se smanji obim kruga po kome treba palpirati i tako sve dok se ne dodje do bradavice. Važno je napomenuti da se palpiranje vrši bez podizanja prsta sa kože.

o Zapamtite kakav je osećaj pri palpaciji, da bi ste mogli uporediti sa narednim pregledima. Vrlo je važno da žena nauči da prepozna uobičajene strukture dojke.

o Posebno pažljivo pregledati gornje – spoljašnji dio obje dojke, pošto je najaktivniji deo mlječne žlezde i samim tim najčešće mesto i benignih i malignih tvorevina.

 1. Pregled pazuha i okoline
  Pazušne jame su obavezno uključene u pregled, jer se u njima nalaze limfni čvorovi, koji su prvi zahvaćeni kod raka dojke. Maligne ćelije iz dojke nošene limfom, dospjevaju prvo u pazušne limfne žljezde. Znak su bezbolno uvećani limfni čvorovi
  a. Podići ruku iznad glave. b. Drugom rukom se pregleda vrh pazušne jame. Prsti su sastavljeni i ispruženi. c.   Krenuti od dole prema gore, zatim od spolja prema unutra, ne propuštajući ni jedan dio. – Blagim pritiskom prstiju traže se eventualne promjene (čvorići) u pazuhu.
  – Na isti način pregledati drugu pazušnu jamu.
  d.  Prstima pregledati jamu iznad ključne kosti.
  e.  Pregled proširiti na vrat – palpirati duž linije koja ide bočno od grkljana, sa obje strane. I to prstima lijeve ruke desno od grkljana, a prstima desne lijevu stranu.
  – Tražiti eventualno prisutne čvoriće. Obratiti pažnju, ukoliko su uvećani limfni čvorovi, da li su bolni ili ne na dodir.
Mane:

Samopregled kao jedini način ispitivanja strukture i funkcije mlječne žlezde je nedovoljno pouzdan i precizan, pa mora biti dopunjen periodičnim pregledima, po preporuci  ljekara opšte prakse ili ginekologa. S druge strane, nedovoljno iskustvo u samopregledu otkriva i „nepostojeće“ čvoriće, što povećava strah od najgoreg i pravi nepotrebnu zbrku. Ipak, bolje je provjeriti, čak i kada je u pitanju „lažna uzbuna“.

Utvrđeno je da običan samopregled, ma koliko bio detaljan, ne poboljšava šanse da se maligni tumor otkrije blagovremeno. Ipak, skoro 90% žena sa karcinomom dojke je samo otkrilo otvrdnuće ili čvor u toku rutinskog samopregleda.

Savjeti

1. Rak dojke se može javiti i kod muškaraca, iako je vrlo rijedak. Uglavnom oboljevaju muškarci od 60, 70 godina starosti. Problem je što često prođu neotkriveni, jer muškarci ne sprovode redovne samopreglede dojki. Neki od najčešćih simptoma raka dojke kod muškaraca su kvržice (čvorići), promjene na bradavici, najčešće u vidu uvlačenja bradavice.

2. Ako se otkrije nekakva promjena na koži ili u samom tkivu dojke, treba prije svega zauzeti pozitivan stav, ne misliti da je svaka promjena automatski karcinom. Čak i da jeste, izlječiv je, posebno kada se rano otkrije.

3. Svaku uočenu promjenu ozbiljno shvatiti i obratiti se svom ljekaru za mišljenje.

4. Samopregled dojki nije zamjena za pregled dojki od strane ljekara. Samopregled dojke žena treba da obavlja rutinski, jednom mjesečno, ali ga mora dopuniti ultrazvučnim pregledom jednom godišnje ili mamografijom svake 2.godine, u zavisnosti od procjenjenog rizika. Upozorenja Promjene u izgledu i strukturi tkiva dojke koje zahtijevaju da se hitno javite ljekaru:

-promjene u veličini ili asimetrija dojki; -ispupčenja, zaravljenja i uvlačenja kože;

-prisustvo ekcema; -strije na koži dojki ili izgled “pomorandžine kore”;

-promjene na bradavici u vidu ispupčenja ili uvlačenja ili promjene boje;

-sukrvičav sekret iz bradavice;

-rane ili ulceracije; -otok.